Kompleks termalny Vichy wkrótce otworzy swoje podwoje w Moulay Yacoub.