Maroko ma nadzieję, że do końca 2018 r. przyjmie 60 000 brazylijskich turystów