Morocco, Land of Football


Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE visitmorocco.com

De website is op het webadres visitmorocco.com gratis te bezoeken.

Toegang tot en gebruikmaken van de website visitmorocco.com betekent dat internetgebruikers deze Algemene Voorwaarden, volledig en zonder voorbehoud, dienen te aanvaarden.  

Naast deze Algemene Voorwaarden wordt de internetgebruiker geacht om andere Algemene Voorwaarden van specifieke diensten die geleverd worden via de website visitmorocco.com te accepteren. Indien er een conflict of een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de Algemene Voorwaarden van deze specifieke diensten en de Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website visitmorocco.com, dan hebben de Algemene Voorwaarden voor deze specifieke diensten voorrang boven de Algemene Voorwaarden van de website visitmorocco.com.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

De persoonsgegevens van internetgebruikers die door de website visitmorocco.com worden verzameld, worden in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 09-08,  inzake de bescherming van natuurlijke personen en de verwerking van persoonsgegevens, behandeld. Deze verwerking wordt bij de CNDP aangegeven met de volgende machtigingsnummers: D-463/2022 en D-464/2022. 

De persoonsgegevens die verzameld worden op de website visitmorocco.com zijn bedoeld voor gebruik door het Nationaal Marokkaanse Bureau voor Toerisme (MNTO). Het Nationaal Marokkaanse bureau voor Toerisme kan deze informatie ook delen met derden, indien dit ten goede komt van het beheer van de website en de diensten die door de website worden aangeboden.

Door internetgebruikers vrijwillig verstrekte gegevens worden door het MNTO, in zijn rol als procesmanager, gebruikt ten behoeve van het beheer van de internetgebruikersaccounts en de toegang tot de diensten die beschikbaar zijn op de website.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om de nieuwsbrief van de website te verzenden naar internetgebruikers zodra ze hun instemming hebben gegeven.

Met inachtneming van de bovengenoemde wet hebben internetgebruikers het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, wijzigen en verwijderen van hun persoonlijke gegevens en juridisch bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kunnen internetgebruikers een brief sturen per post met hun voor- en achternaam, telefoonnummer en kopie van hun identiteitskaart naar het volgende adres: Angle Rue Oued Al Makhazine / Rue Zalaga-BP 19-Agdal-Rabat - Maroc

COOKIES

Internetgebruikers worden tijdens het bezoeken van de website geïnformeerd dat een cookie automatisch kan worden geïnstalleerd in hun webbrowser.

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geïnstalleerd op de harde schijf van de gebruiker. Een cookie maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen over het ‘browse’-gedrag van de internetgebruiker en deze gegevens op te slaan op de aangesloten computer. Een cookie bevat geen informatie waarmee internetgebruikers kunnen worden geïdentificeerd; het registreert echter wel informatie over hun ‘browsen’ op een website, met inbegrip van de bekeken pagina's en de tijd en datum waarop deze bekeken zijn.

Visitmorocco bundelt alle informatie en gebruikt deze om het verloop van de interactie tussen de internetgebruiker en de website te kunnen analyseren. Het doel hiervan is de website te verbeteren. Bij dit proces zijn geen specifieke persoonlijke informatie openbaar.

Bovendien kunnen internetgebruikers bezwaar maken tegen de opname van COOKIES in hun webbrowser door de browserinstellingen te wijzigen. Maar dit kan gevolgen hebben voor het navigatiegemak door de informatie en de weergave van informatie op de website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website visitmorocco.com is eigendom van het MNTO.

De inhoud van de website is beschermd door auteursrecht en gerelateerde rechten. Het bevat teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s en handelsmerken die óf het eigendom zijn van het MNTO óf, in het geval dat deze eigendom zijn van partners van het MNTO, heeft MNTO toestemming gekregen om de betreffende inhoud te mogen gebruiken. De elementen zelf zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten.

Gebruik van de website visitmorocco.com door internetgebruikers is strikt beperkt tot privégebruik.

Derhalve is elk gedeeltelijke of volledig gebruik, reproductie of downloaden van de website visitmorocco.com of van een van de onderdelen van de website zoals tekst, afbeeldingen, foto's en logo's, zonder uitdrukkelijke toestemming van het MNTO of andere rechthebbenden, verboden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruiken van de website voor privé, niet-commerciële doeleinden.

Elke overtreding van dit artikel is onderworpen aan straf onder het strafrecht en het burgerlijk recht. Met name ten aanzien van namaak of schending van auteursrechten of gerelateerde rechten, kan een overtreding leiden tot het betalen van een schadevergoeding.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website visitmorocco.com kan links naar andere niet-gelieerde websites bevatten. Deze links zijn onafhankelijk van de website en alleen bedoeld voor informatieve doeleinden; het MNTO heeft geen controle over de inhoud van deze niet-gelieerde websites en kan dus niet voor de inhoud aansprakelijk worden gesteld.

Het gebruik van deze niet-gelieerde websites is onderworpen aan hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en voorwaarden ter bescherming van persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INTERNETGEBRUIKER

Internetgebruikers verklaren dat ze vertrouwd zijn met het internet en de kenmerken en beperkingen ervan. En ze erkennen dat ze de aard van het internetnetwerk begrijpen, in het bijzonder de technische prestaties en de responstijden bij het zoeken, bekijken of overdragen van informatie.

De internetgebruiker gaat ermee akkoord dat hij of zij:

Aan het MNTO accurate en up-to-date informatie zal verschaffen. Geen apparaat, software of routine zal gebruiken die een goede werking van de website zal verstoren of probeert te verstoren.

BEVEILIGING VAN DE WEBSITE

Om de veiligheid van de website te kunnen garanderen, neemt het MNTO alle noodzakelijke en passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, wijzigingen of vernietiging. Het MNTO maakt hiervoor gebruik van een scala aan technologieën en veiligheidsprocedures overeenkomstig artikel 23 van wet nr. 08/09 inzake de bescherming van natuurlijke personen en de verwerking van persoonsgegevens. Echter, absolute veiligheid kan het MNTO niet garanderen. Het internet is een open netwerk en van nature kwetsbaar voor dergelijke risico's.