Morocco, Land of Football


Zasady i warunki ogólne

ZASADY I WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY visitmorocco.com

 

Witryna jest dostępna za darmo pod adresem visitmorocco.com. 

 

Używanie witryny visitmorocco.com oznacza akceptację przez użytkownika bez zastrzeżeń niniejszych warunków ogólnych (General Terms of Use - G.T.U.).

Oprócz niniejszych Zasad i warunków ogólnych Użytkownik jest zobowiązany do zgody na inne zasady i warunki ogólne odnoszące się do usług dostępnych za pośrednictwem serwisu visitmorocco.com.Przetwarzanie to jest zgłaszane do CNDP z następującymi numerami zezwoleń: D-463/2022 i D464/2022.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników zebrane za pomocą witryny visitmorocco.com są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy nr 09-08 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Witryna visitmorocco.com została zgłoszona do krajowego urzędu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych (CNDP).

Dane osobowe gromadzone na witrynie visitmorocco.com są przeznaczone do użytku przez Marokańskie Narodowe Biuro Turystyki (Moroccan National Tourist Office - MNTO), które na potrzeby zarządzania witryną i oferowanymi w witrynie usługami może je udostępniać swoim podwykonawcom.

Dane przekazywane dobrowolnie przez użytkowników na rzecz biura MNTO są wykorzystywane w zakresie zarządzania kontami użytkowników oraz udostępniania usług dostępnych w witrynie.
Zgromadzone dane mogą również służyć do wysyłania newslettera do użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.

Zgodnie z wyżej zacytowaną ustawą użytkownicy mają prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych oraz do odmowy ich przetwarzania z uzasadnionych przyczyn. W celu realizacji tego prawa należy wysłać do nas list z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego oraz kopią dowodu tożsamości na następujący adres: Angle Rue Oued Al Makhazine/ Rue Zalaga-BP 19-Agdal - Rabat - Maroko.


PLIKI COOKIE

Użytkownicy są powiadamiani, że podczas używania witryny w przeglądarce mogą być automatycznie zapisywane pliki cookies.

Są to pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku użytkownika. W szczególności można dzięki nim gromadzić i zapisywać dane o historii przeglądania na komputerze używanym do czytania witryny. Pliki cookies nie zawierają informacji identyfikujących użytkownika. Zapisywane są w nim jednak informacje o sposobie przeglądania witryny, w tym o otwieranych stronach, czasie oraz dacie ich oglądania.
Serwis visitmorocco.com używa tych informacji w zagregowanej formie do zrozumienia jak użytkownicy korzystają z witryny visitmorocco.com w celu ulepszania jej. W ramach tego procesu nie są ujawniane żadne dane osobowe, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika.

Ponadto internauci mogą odmówić zgody na rejestrację plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Może mieć to wpływ na łatwość nawigacji po stronie oraz sposób wyświetlania informacji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna visitmorocco.com jest własnością MNTO.

Witryna jest dziełem chronionym prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Witryna zawiera teksty, obrazy, fotografie, logotypy i znaki towarowe, które są własnością MNTO lub w przypadku zawartości posiadanej przez partnerów MNTO są używane na mocy pozwolenia uzyskanego przez MNTO. Elementy te są chronione przepisami prawa własności przemysłowej i intelektualnej.


Witryna visitmorocco.com jest dostępna dla użytkowników wyłącznie do użytku prywatnego. Oznacza to, że częściowe lub całkowite wykorzystanie, powielanie lub pobieranie zawartości z witryny visitmorocco.com lub jednego z jego elementów, takich jak teksty, obrazy, fotografie i logotypy bez wyraźnej zgody MNTO lub posiadaczy prawa autorskich jest zabronione, chyba że dla prywatnych celów niekomercyjnych.

Każde naruszenie tego artykułu podlega karze na mocy prawa karnego i cywilnego, w szczególności w przypadku podrabiania lub naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych i konieczności wypłaty odszkodowania.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Witryna visitmorocco.com może zawierać odnośniki do innych niepowiązanych witryn. Odnośniki te są niezależne i podawane są jedynie w celach informacyjnych. MNTO nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych witryn i nie może ponosić za nią odpowiedzialności.

Używanie tych niepowiązanych stron podlega odrębnym warunkom użytkowania oraz ochrony danych osobowych.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik deklaruje znajomość Internetu, jego właściwości i jego ograniczeń oraz potwierdza, że rozumie charakter Internetu w szczególności w zakresie parametrów technicznych oraz czasu reakcji podczas oglądania, pobierania lub przekazywania informacji.


Użytkownik zobowiązuje się do:

przekazywania do biura MNTO dokładnych i aktualnych informacji,

nieużywania żadnych urządzeń, programów ani procedur, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie witryny.

BEZPIECZEŃSTWO WITRYNY

Aby zapewnić bezpieczeństwo witryny, MNTO podejmie wszelkie niezbędne i odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z art. 23 ustawy nr 09-08 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednak ponieważ Internet jest siecią otwartą i wewnętrznie podatną na zagrożenia tego typu, MNTO nie może przyznać całkowitej gwarancji bezpieczeństwa danych.