Morocco, Land of Football


De Mohammed VI Stichting voor het Milieu, lanceert een impactvolle campagne « stranden zonder plastic »

Strand
05 juli 2019

Sinds de lancering van het programma « Schone stranden » door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Lalla Hasnaa, voorzitter van de Mohammed VI Stichting voor de bescherming van het milieu. De Stichting heeft altijd hand in hand met alle belanghebbenden gewerkt om de winst op het gebied van kustbescherming te consolideren en het milieubewustzijn te versterken door middel van partnerschap en het bundelen van de inspanningen van alle belanghebbenden.

Toegegeven, met meer dan 100 miljoen bezoeken aan de Marokkaanse stranden gedurende de drie maanden van de zomerperiode blijft de druk op de ecosystemen aanzienlijk. Het is dringender dan ooit om de mobilisatie van alle belanghebbenden in het veld te versnellen. De Mohammed VI Foundation for the Protection of the Environment wil daarmee een impuls geven aan een nieuwe dynamiek die gericht is op het creëren van een klimaat van emulatie en mobilisatie van de burger. Het is in deze avant-gardistische visie dat de "#b7arblastic" sensibiliseringsoperatie ter bestrijding van plastic afval deel uitmaakt van de campagne die de Stichting samen met haar partners wil voeren tijdens de Clean Beaches 2019-campagne.

Deze operatie heeft immers tot doel het effect van het programma "Schone stranden" te vergroten door alle betrokkenen bij het programma (zomergasten, burgers, professionals, strandgebruikers, enz.) te mobiliseren, met name jongeren, door gebruik te maken van digitale hefbomen.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn in de loop van dit zomerseizoen verschillende hoogtepunten gepland voor het grote publiek, waarbij activiteiten in verband met deze campagne worden uitgevoerd om de geleverde inspanningen te consolideren en meer zichtbaarheid te geven aan deze operatie op nationale en internationale schaal #b7arplastic.