Morocco, Land of Football


Fundacja Mohammeda VI dla środowiska naturalnego rozpoczyna kampanię « plaże bez tworzyw sztucznych »

Plaża
05 Lipiec 2019

Od czasu uruchomienia programu « Clean Beaches » przez Jej Królewską Wysokość Księżniczkę Lallę Hasnaa, prezes Fundacji Mohammeda VI na rzecz Ochrony Środowiska. Fundacja zawsze pracowała ramię w ramię ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu skonsolidowania zysków osiągniętych w zakresie ochrony wybrzeży i wzmocnienia świadomości ekologicznej poprzez partnerstwo i łączenie wysiłków wszystkich zainteresowanych stron.

Co prawda, przy ponad 100 milionach wizyt na marokańskich plażach w ciągu trzech miesięcy okresu letniego, presja na ekosystemy pozostaje znaczna. Bardziej niż kiedykolwiek pilne jest przyspieszenie mobilizacji wszystkich zainteresowanych stron w terenie. Fundacja Mohammeda VI na rzecz ochrony środowiska naturalnego zamierza zatem nadać impuls nowej dynamice mającej na celu stworzenie klimatu naśladownictwa i mobilizacji obywateli. To właśnie w tej awangardowej wizji "#b7arblaplastyczna" akcja uświadamiająca, mająca na celu walkę z odpadami plastikowymi, jest częścią kampanii, którą Fundacja chce przeprowadzić wraz ze swoimi partnerami podczas kampanii Clean Beaches 2019.

Operacja ta ma na celu zwielokrotnienie wpływu programu "Czyste plaże" poprzez zmobilizowanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w program (odwiedzających w okresie letnim, obywateli, profesjonalistów, użytkowników plaży itp.

Aby osiągnąć te cele, w tym sezonie letnim zaplanowano kilka ważnych wydarzeń dla ogółu społeczeństwa, realizując działania związane z tą kampanią w celu skonsolidowania poczynionych wysiłków i nadania tej operacji większej widoczności w skali krajowej i międzynarodowej #b7arplaplastic.